Achtergrond


Tussen 1997 en 2005 werkten het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI-KNAW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Stichting Historische Databank Nederlandse Gemeenten (HDNG) in een drietal projecten met een gemeenschappelijke doel, de digitalisering en ontsluiting van de gegevens uit de Nederlandse Volkstellingen.

In 2006 heeft Data Archiving and Networked Services (DANS) de participatie in het volkstellingenproject en het beheer van de volkstellingenwebsite van het NIWI-KNAW overgenomen. Van de drie deelprojecten zijn 'Digitalisering Nederlandse Volkstellingen 1795-1971' en 'Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971' inmiddels afgerond. Het project 'Life Courses in Context', gestart in 2003 met een NWO subsidie, loopt nog tot 2008.


Last modified: 02-07-2007 15:21