Gemeenten

Onderzoek van Ad van der Meer en Onno Boonstra naar de ontwikkeling van de Nederlandse gemeenten tussen 1812 en 2006 heeft geleid tot een "Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812-2006" (Den Haag: DANS, 2006), waarin ook een nieuwe standaardcodering voor alle ooit bestaande gemeenten is ontworpen. De data hiervan zijn voor de Volkstellingen bewerkt (o.a. voorzien van provincienaam) en hier gepubliceerd als een Excelbestand. Een toelichting op de totstandkoming van de Amsterdamse code en de principes daarachter vindt u in het betreffende Word document. Daarnaast is het mogelijk de koppeling tussen de CBS code en de Amsterdamse code te leggen.

Ook het in deze site opgenomen Zoeksysteem naar gemeenten maakt hier gebruik van.

De database met gemeentenamen bevat verschillende tabellen waarmee het mogelijk is de gemeentenamen in de Exceltabellen van de Volkstellingen te voorzien van een Amsterdamse code. Het bijbehorende documentatie bestand legt uit hoe de database tot stand is gekomen en wat de mogelijkheden zijn.


Last modified: 11-11-2008 17:35