To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Nederland

BeroepentellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Inhoudsopgave01Ipdfimage
Overzicht van de inrichting der beroepstellingen van 1849, 1859 en 188901H1pdfimage
RY - Hoofdstuk 2: Samenvatting voor het gehele Rijk, van de uitkomsten van de beroepstelling van 31 December 1889 en vergelijking met de uitkomsten der beide vroegere beroepstellingen.Tabel 1. Uitkomsten der beroepstelling van 31 december 1889 01H2-T1pdfimage
RY - Hoofdstuk 2: Samenvatting voor het gehele Rijk, van de uitkomsten van de beroepstelling van 31 December 1889 en vergelijking met de uitkomsten der beide vroegere beroepstellingen. Tabel 2. Samenvatting der uitkomsten van de beroepstelling van 31 december 1889 voor het Rijk …01H2-T2pdfimage
RY - Hoofdstuk 2: samenvatting voor het gehele Rijk, van de uitkomsten van de beroepstelling van 31 December 1889 en vergelijking met de uitkomsten der beide vroegere beroepstellingen. Tabel 3. Percentsgewijze verhouding van de personen behoorende tot de groepen A, B, C en D, tot het totaal der in elke beroepsklasse werkzame personen01H2-T3pdfimage
RY - Hoofdstuk 2: samenvatting voor het gehele Rijk, van de uitkomsten van de beroepstelling van 31 December 1889 en vergelijking met de uitkomsten der beide vroegere beroepstellingen. Tabel 4: Vergelijkend overzicht van de uitkomsten voor het geheele Rij de beroepstellingen van 19 November 1849, 31 December 1859 en 31 December 188901H2-T4pdfimage
RY - Hoofdstuk 2: Samenvatting voor het gehele Rijk, van de uitkomsten van de beroepstelling van 31 December 1889 en vergelijking met de uitkomsten der beide vroegere beroepstellingen. Tabel 5: Overzicht van de verhouding der personen, bij iedere der opvolgende beroepstellingen werkzaam in de verschillende beroepsklassen tot het totaal der bevolking (dit laatste gelijk 100.000 gesteld)01H2-T5pdfimage
RY - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien01H3pdfimage
NB - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provinciën. Tabel 1: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Noordbrabant01H3-T1pdfimage
GE - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provinciën. Tabel 2: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Gelderland01H3-T2pdfimage
ZH - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 3: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Zuidholland01H3-T3pdfimage
NH - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 4: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Noordholland01H3-T4pdfimage
ZE - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 5: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Zeeland01H3-T5pdfimage
UT - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 6: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Utrecht01H3-T6pdfimage
FR - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 7: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Friesland01H3-T7pdfimage
OV - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 8: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Overijssel01H3-T8pdfimage
GR - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 9: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Groningen01H3-T9pdfimage
DR - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 10: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Drenthe01H3-T10pdfimage
LI - Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheiden provincien. Tabel 11: Samenvatting van de uitkomsten der beroepstelling van 31 December 1889 voor de provincie Limburg01H3-T11pdfimage
Hoofdstuk 3: Verspreiding der beroepen over de onderscheidene provincien. Tabel 12: Overzicht van de verspreiding der beroepen over de verschillende provinciën en groepen der gemeenten in iedere provincie in het Rijk01H3-T12pdfimage
Hoofdstuk 4: Verhouding naar geslacht en burgerlijken staat01H4pdfimage
Hoofdstuk 4: Verhouding naar geslacht en burgerlijken staat. Tabel 1: Overzicht voor het Rijk en de groepen van gemeenten in het Rijk van de verhoudingen naar geslacht en den burgerlijken staat van de personen in de onderscheidene beroepsklassen werkzaam (met onderscheiding naar de positie in het beroep)01H4-T1pdfimage
Hoofdstuk 4: Verhouding naar geslacht en burgerlijken staat. Tabel 1: Vergelijkend overzicht van de verhouding naar het geslacht in de onderscheidene beroepsklassen bij de beroepstellingen van 1849, 1859 en 1889. Aantal vrouwen op 100 in het beroep werkzaamen01H4-T2pdfimage
Hoofdstuk 5: Verhouding naar geslacht en leeftijd, van de personen werkzaam in de verschillende beroepsklassen01H5pdfimage
Hoofdstuk 5: Verhouding naar geslacht en leeftijd, van de personen werkzaam in de verschillende beroepsklassen. Tabel 1: Overzicht van de leeftijdsverhoudingen der personen van beide geslachten in iedere beroepsklasse (met onderscheiding naar de positie in het beroep) voor de vier groepen van gemeenten in het Rijk en voor het Rijk in zijn geheel01H5-T1pdfimage
Hoofdstuk 5: Verhouding naar geslacht en leeftijd, van de personen werkzaam in de verschillende beroepsklassen. Tabel 2: Vergelijkend overzicht van de verhouding der onderscheidene leeftijdsgroepen, naar de geslachten gesplitst, in iedere beroepsklasse bij de beroepstelling van 1849, 1859, 188901H5-T2pdfimage
Hoofdstuk 6. Verzameling der in de beroepstelling voorkomende gegevens betreffende de krachtswerktuigen bij de nijverheid in gebruik. Tabel 1: Oversicht van de in de provincien en het Rijk gebezigde krachtwerktuigen01H6-T1pdfimage
errata01Epdfimage
Lijst van beroepen01Lpdfimage


Last modified: unknown