To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Friesland

BeroepentellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
2e titelblad04TB2pdfimage
FR - Tabel 1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep; geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door stroom, gas, heete lucht, enz., water of wind04T1excelimage
FR - Tabel 2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners04T2pdfimage
FR - Tabel 3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners04T3excelimage
FR - Tabel 4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep04T4excelimage
FR - Tabel 5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen gebezigd04T5excelimage


Last modified: unknown