Tabellen in jaar 1889

Overijssel

BeroepentellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina, titelblad06Vpdfimage
OV - Tabel 1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep; geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door stroom, gas, heete lucht, enz., water of wind06T1excelimage
OV - Tabel 2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 20.000 - 100.000 inwoners06T2pdfimage
OV - Tabel 3. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners06T3excelimage
OV - Tabel 4. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners06T4excelimage
OV - Tabel 5. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep06T5excelimage
OV - Tabel 6. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen gebezigd06T6excelimage


Last modified: unknown