To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Utrecht

BeroepentellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina, titelblad11Vpdfimage
UT - Tabel 1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep; geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door stroom, gas, heete lucht, enz., water of wind11T1excelimage
UT - Tabel 2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners11T2pdfimage
UT - Tabel 3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners11T3excelimage
UT - Tabel 4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep11T4excelimage
UT - Tabel 5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen gebezigd11T5excelimage


Last modified: unknown