Tabellen in jaar 1889

Noord-Brabant

BeroepentellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina, titelblad12Vpdfimage
NB - Tabel 1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep; geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door stroom, gas, heete lucht, enz., water of wind12T1excelimage
NB - Tabel 2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 20.000 - 100.000 inwoners12T2pdfimage
NB - Tabel 3. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners12T3excelimage
NB - Tabel 4. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners12T4excelimage
NB - Tabel 5. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep12T5excelimage
NB - Tabel 6. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen gebezigd12T6excelimage


Last modified: unknown