Tabellen in jaar 1889

Limburg

BeroepentellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina, titelblad13Vimage
LI - Tabel 1. Indeeling der werkelijke bevolking naar de beroepen onder vijf en dertig beroepsklassen, gerangschikt in alphabetische volgorde; positie in het beroep; geslacht; leeftijd; burgerlijken staat; gevolgd door eene opgave van het aantal beroepsklassen waarin worden gebezigd krachtswerktuigen, gedreven door stroom, gas, heete lucht, enz., water of wind13T1excelimage
LI - Tabel 2. Verzameling der gemeenten met eene bevolking van 5000 - 20,000 inwoners13T2image
LI - Tabel 3. Verzameling der gemeenten beneden 5000 inwoners13T3excelimage
LI - Tabel 4. Hoofden van gezinnen en afzonderlijk levende personen zonder beroep13T4excelimage
LI - Tabel Limburg: 5. Opgave van het aantal krachtswerktuigen in de onderscheidene beroepsklassen gebezigd13T5excelimage


Last modified: unknown