Tabellen in jaar 1899

Noord-Brabant

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad01TBimage
inhoudsopgave01Iimage
NB - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed01Texcelimage


Last modified: unknown