Tabellen in jaar 1899

Noord-Holland

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad04TBimage
inhoudsopgave04Iimage
NH - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed04Texcelimage


Last modified: unknown