Tabellen in jaar 1899

Overijssel

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad08TBimage
inhoudsopgave08Iimage
OV - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed08Texcelimage


Last modified: unknown