Tabellen in jaar 1899

Drenthe

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad10TBimage
inhoudsopgave10Iimage
DR - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed10Texcelimage


Last modified: unknown