Tabellen in jaar 1899

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad11TBimage
inhoudsopgave11Iimage
LI - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed11Texcelimage
omslag11OMSimage


Last modified: unknown