Tabellen in jaar 1909

Nederland

BeroepentellingTerug naar 1909
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad02A1TBimage
voorbericht02A1VBimage
errata02A1Eimage
Tabel I: indeeling der mannelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat en met vermelding van het totaal aantal vrouwen, naar den burgerlijken staat gesplitst die in de beroepen werkzaam zijn02A1T1excelimage


Last modified: unknown