To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1930

Show printer-friendly view Print View          
BeroepentellingTerug naar 1930
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad07TBimage
inhoudsopgave07Iimage
Lijst van de bedrijfsklassen, met vermelding van de bladzijden, waarop de gegevens van elke klasse zijn opgenomen07L1image
voorbericht07VBimage
Alphabetische lijst van de namen der bedrijfsgroepen, met vermelding van de nummers der bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen en van de bladzijden, waarop de gegevens zijn vermeld07L2image
Staat I: onderscheiding van de personen, die een beroep uitoefenen, naar bedrijfsklassen, bedrijfsgroepen en beroepen, in de economisch-geografische deelen van het Rijk, met vermelding van de positie in het beroep en van het geslacht07S1excelimage
Staat II. aantal personen, in dienst van den Staat, de gemeenten, de provinciƫn, de waterschappen en van particulieren, onderscheiden naar de bedrijfsgroepen van staat I, in totaal voor het Rijk:07S2excelimage
Staat III: onderscheiding, voor het Rijk, van de personen in de verschillende bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen vermeld in staat I, naar de kerkelijke gezindten (met afzonderlijke vermelding van de personen in de posities A en B) en naar den burgerlijken07S3excelimage
Economisch-geografische indeeling van Nederland07H1image
Economisch-geografische indeeling van Nederland: Kaart van Nederland07Gimage
[lijst 4]07L4image
Economisch-geografische indeeling van Nederland07L3image
Alphabetische lijst van gemeenten, met vermelding van het nummer van de economisch-geografische groep, waartoe elke gemeente behoort07L3image
tabel07Timage
Verhoudingscijfers betreffende de bedrijfsklassen voor de economisch-geografische groepen: Aantal personen in elke bedrijfsklasse van de verschillende economisch-geografische groepen, in pct. van het totaal van elke bedrijfsklasse07T1excelimage
Verhoudingscijfers betreffende de bedrijfsklassen voor de economisch-geografische groepen: Aantal personen in elke bedrijfsklasse van de verschillende economisch-geografische groepen, in pct. van het totaal van elke economisch-geografische groep07T2image


Last modified: unknown