Tabellen in jaar 1930

Nederland

BeroepentellingTerug naar 1930
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad08TBimage
inhoudsopgave08Iimage
voorwerk08VWimage
grafiek08Gimage
Inleiding08INLimage
tabel08Timage
Beroepsindeeling: Staat IA: onderscheiding der personen in de positie A, B en C naar de bedrijfsklassen en de bedrijfsgroepen en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal van het Rijk08S1Aimage
Beroepsindeeling: Staat IB: onderscheiding der personen in de positie D en der personen voor wie geen onderscheiding naar de positie is gemaakt (personen in de klassen XXIV e.v.) naar het beroep en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal van het Rijk08S1Bimage
Beroepsindeeling: Staat IIA: onderscheiding der vreemdelingen in de positie A, B en C naar de nationaliteit, het geslacht en naar de bedrijfsgroepen voor het totaal van het Rijk08S2Aimage
Beroepsindeeling: Staat IIB: onderscheiding der vreemdelingen in de positie D en der personen voor wie geen onderscheiding naar de positie is gemaakt (personen in de klassen XXIV e.v.) naar de nationaliteit, het geslacht en naar het beroep, voor het totaal van het Rijk08S2Bimage


Last modified: unknown