Tabellen in jaar 1879

Zuid-Holland

Terug naar 1879
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
ZH - Inleiding op de tabellen08INLpdfimage
ZH - Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen, getelde personen08H1excelimage
ZH - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing08H2excelimage
ZH - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats, oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking08H3excelimage
ZH - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar08H4excelimage
ZH - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen08H5excelimage


Last modified: unknown