To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Nederland

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelblad02TB2pdfimage
RY - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen, voor iedere provincie en voor het Rijk02H1pdfimage
RY - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing, voor iedere provincie en voor het Rijk02H2pdfimage
RY - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking voor iedere provincie en voor het Rijk02H3pdfimage
RY - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar voor iedere provincie en voor het Rijk (ook enkele steden)02H4pdfimage
RY - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten voor iedere provincie en voor het Rijk02H5pdfimage
RY - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd voor iedere provincie en het Rijk02H6pdfimage
RY - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd voor iedere provincie en voor het Rijk02H7pdfimage
RY - Naamlijst der dorpen, buurtschappen, gehuchten en waterschappen02Lpdfimage


Last modified: unknown