To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Groningen

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelblad03TB2pdfimage
GR - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen03H1excelimage
GR - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing03H2excelimage
GR - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking03H3excelimage
GR - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar03H4excelimage
GR - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten03H5excelimage
GR - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd03H6excelimage
GR - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd03H7excelimage


Last modified: unknown