Tabellen in jaar 1889

Friesland

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelblad04TB2pdfimage
FR - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen04H1excelimage
FR - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing04H2excelimage
FR - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking04H3excelimage
FR - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar04H4excelimage
FR - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten04H5excelimage
FR - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd04H6excelimage
FR - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd04H7excelimage


Last modified: unknown