To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Drenthe

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelbladen05TBpdfimage
DR - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen05H1excelimage
DR - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing05H2excelimage
DR - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking05H3excelimage
DR - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar05H4excelimage
DR - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten05H5excelimage
DR - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd05H6excelimage
DR - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd05H7excelimage


Last modified: unknown