To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Gelderland

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelblad,voorpagina07Vpdfimage
GE - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen07H1excelimage
GE - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing07H2excelimage
GE - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking07H3excelimage
GE - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar07H4excelimage
GE - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten07H5excelimage
GE - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd07H6excelimage
GE - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd07H7excelimage


Last modified: unknown