Tabellen in jaar 1889

Utrecht

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Voorpagina,titelblad11Vpdfimage
UT - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen11H1excelimage
UT - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing11H2excelimage
UT - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking11H3excelimage
UT - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar11H4excelimage
UT - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten11H5excelimage
UT - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd11H6excelimage
UT - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd11H7excelimage


Last modified: unknown