To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Limburg

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelbladen13TBpdfimage
LI - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen13H1excelimage
LI - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing13H2excelimage
LI - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking13H3excelimage
LI - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar13H4excelimage
LI - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten13H5excelimage
LI - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd13H6excelimage
LI - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd13H7excelimage


Last modified: unknown