Tabellen in jaar 1899

VolkstellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad10TBimage
inhoudsopgave10Iimage
DR - Algemeen overzicht (bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid)10Timage
DR - Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: bewoonde en onbewoonde huizen, bewoonde schepen en wagens10H1excelimage
DR - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking10H2excelimage
DR - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats en de nationaliteit10H3excelimage
DR - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den leeftijd en den burgelijken staat10H4excelimage
DR - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd10H5excelimage
omslag10OMSimage


Last modified: unknown