Tabellen in jaar 1909

VolkstellingTerug naar 1909
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad03TBimage
inhoudsopgave03Iimage
voorbericht03VBimage
Tabel I: indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciƫn en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindte03T1image
Tabel II: indeeling der bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciƫn en van het Rijk naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en kerkelijke gezindte in onderling verband03T2image
Tabel III: opgaaf van het aantal personen, naar de geslachten gesplitst, behoorende tot de kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel, welke niet afzonderlijk in tabel II zijn genoemd03T3image
Tabel IV: indeeling van de bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking03T4image
Tabel V: indeeling der bevolking naar de geboorteplaats03T5image
Tabel VI: indeeling der bevolking naar de nationaliteit03T6image
Tabel VII: indeeling der gezinnen naar het aantal daartoe behoorende personen in verband met het aantal inwonende dienstboden, uitsluitend huiselijke diensten verrichtend03T7image
Tabel VIII: statistiek der blinden en doofstommen: a. aantal blinden en doofstommen, in iedere gemeente waarin dezen werden aangetroffen, gesplitst naar het geslacht en met onderscheiding naar het al of niet hebben genoten van het voor hen bestemde onderwijs03T8aimage
Tabel VIII: statistiek der blinden en doofstommen: b. aantal blinden en doofstommen naar het geslacht, den leeftijd en den burgerlijken staat met onderscheiding naar het al of niet hebben genoten van het voor hen bestemde onderwijs03T8bimage
Tabel VIII: statistiek der blinden en doofstommen: c. lijst van gemeenten waarin geene blinden of doofstommen zijn geteld03T8cimage
errata03Eimage


Last modified: unknown