Tabellen in jaar 1920

Nederland

VolkstellingTerug naar 1920
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad03TBimage
inhoudsopgave03Iimage
voorwerk03VWimage
errata03Eimage
Tabel I. indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, per provinciƫn en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindten03T1image
Tabel II. indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciƫn en van het Rijk naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat, en kerkelijke gezindte in onderling verband03T2excelimage
Tabel III. opgaaf van het aantal personen, naar de geslachten gesplitst, behoorende tot kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel, welke niet afzonderlijk zijn genoemd in tabel II (Koll.26-27)03T3excelimage


Last modified: unknown