Tabellen in jaar 1920

VolkstellingTerug naar 1920
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad05TBimage
voorbericht05VBimage
Tabel (alfabetisch naar gemeente)05Texcelimage
grafiek05Gimage
Cartogram [1]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Nederduits Hervormden tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 (ingebonden)05GC[1]image
Cartogram [2]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Gereformeerde Kerken tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 (ingebonden)05GC[2]image
Cartogram [3]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Roomsch Katholieken tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 (ingebonden)05GC[3]image
Cartogram [4]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Israƫlieten (Nederlandsche en Portugeesche) tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 (ingebonden)05GC[4]image
Cartogram [5]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der personen behoorende tot Geen Kerkelijke Gezindte tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 (ingebonden)05GC[5]image


Last modified: unknown