Tabellen in jaar 1920

Nederland

VolkstellingTerug naar 1920
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad06TBimage
voorbericht06VBimage
inhoudsopgave06Iimage
Hoofdstuk 1. voorbereidende maatregelen en organisatie06H1image
Grafiek: Grafische voorstelling van het gemiddeld aantal wettige geboorten per jaar op 1000 gehuwde vrouwen beneden 50 jaar (ingebonden)06Gimage
Grafiek: Opbouw der bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat in procenten der bevolking voor het rijk en de 5 groepen van gemeenten op 31 december 1920 (ingebonden)06Gimage
Hoofdstuk 2. uitkomsten vergeleken met die van vroegere tellingen06H2image


Last modified: unknown