To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1930

Show printer-friendly view Print View          

Nederland

VolkstellingTerug naar 1930
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad01TBimage
voorwerk01VWimage
inhoudsopgave01Iimage
voorbericht01VBimage
Tabeloverzicht01Timage
[Tabel 1]: Plaatselijke indeeling van elke gemeente, met vermelding naar den toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen,van de bewoonde, onbewoonde en in aanbouw zijnde woningen en van de andere gebouwen, als hotels, scholen, kerken, kantoorgebouwen, fabrieken, enz., benevens van de bevolking, gesplitst naar het geslacht, wonende in gestichten en instellingen, woningen, schepen en wagens01T1excelimage
[Tabel 2]: Recapitulatie van bovenstaande gegevens tot totalen voor de 11 provinciën, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk01T2excelimage
[Tabel 3]: Overzicht van het aantal in het buitenland wonende personen, die op het tijdstip der volkstelling tijdelijk in ons land aanwezig waren, gesplitst naar de nationaliteiten01T3excelimage
[Tabel 4]: Overzicht van de in het buitenland wonende Nederlanders, die op het tijdstip der volkstelling tijdelijk in ons land aanwezig waren01T4excelimage
[Tabel 5]: Niet gevonden personen01T5excelimage
[Tabel 6]: Lijst van gemeenten en van de voornaamste dorpen, gehuchten, enz. In Nederland01T6excelimage
[Tabel 7]: Oppervlakte, bevolking en dichtheid der bevolking in de Provinciën en in het Rijk naar den toestand van 31 december 193001T7excelimage
[Tabel 8]: Oppervlakte en dichtheid der bevolking van elke gemeente van Nederland naar den toestand van 31 december 193001T8excelimage
[Tabel 9]: Bevolking, oppervlakte en dichtheid der bevolking inde 9 groepen van gemeenten, de 11 provinciën en het Rijk naar den toestand van 31 december 193001T9excelimage
[Tabel 10]: Oppervlakte en dichtheid der bevolking des Rijks bij de opvolgende volkstellingen01T10excelimage
Lijst van meren, plassen en wateren, grooter dan 75 Ha., naar den toestand van 31 december 1930 (alfabetisch)01Lexcelimage


Last modified: unknown