To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1930

Show printer-friendly view Print View          

Nederland

VolkstellingTerug naar 1930
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad03TBimage
inhoudsopgave03Iimage
voorwerk03VWimage
Tabel I: indeling van de bevolking der verschillende, der groepen van gemeenten, der provinciƫn en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindte03T1excelimage
Tabel II: indeeling van de bevolking der voornaamste gemeenten, der groepen van gemeenten, der provinciƫn en van het Rijk naar het geslacht, den leeftijd, den burgerlijken staat en de kerkelijke gezindten in onderling verband03T2excelimage
Recapitulatie03T-Rexcelimage
Tabel III: opgaaf van het aantal personen, naar de geslachten gesplitst, behoorende tot kerkelijke gezindten of tot vereenigingen met godsdienstig doel, welke niet afzonderlijk zijn genoemd in tabel II (kolommen 26 en 27)03T3excelimage
Tabel IV: aantal personen, die hadden opgegeven eerder in het hoofd der tabel genoemde kerkelijke gezindten te belijden en die hadden verklaard tevens te behooren tot een der in kolom I genoemde kerkelijke gezindten, vereenigingen, secten, enz.03T4excelimage
Verantwoording van de benamingen der onder de rubrieken (A1-28 en B-E) van tabel III opgenomen gezindten, vereenigingen, secten, enz., zooals zij op der volkstellingskaarten waren vermeld03TOEimage


Last modified: unknown