Tabellen in jaar 1971

VolkstellingTerug naar 1971
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad18TBpdfimage
inleiding18INLpdfimage
voorbericht18VBpdfimage
omslag18OMSpdfimage
inhoudsopgave18Ipdfimage
Summary18SUMpdfimage
Hoofdstuk 1. inleiding en probleemstelling18H1pdfimage
Hoofdstuk 2. huishouden, huwelijk en gezin18H2pdfimage
Hoofdstuk 3. voorkomen en veranderingen met betrekking tot huishoudens en alleenstaanden18H3pdfimage
Hoofdstuk 4. trouwen en partnerkeuze18H4pdfimage
Hoofdstuk 5. huwelijksvruchtbaarheid en gezinsgrootte18H5pdfimage
Hoofdstuk 6. de gezinsfasen18H6pdfimage
Hoofdstuk 7. huwelijks- en gezinsontbinding18H7pdfimage
Hoofdstuk 8. samenvatting van de rapporten over beroepsarbeid door vrouwen, huisvestingssituatie, vergrijzing en laagstgeklasseerden18H8pdfimage
Bijlage 118B1pdfimage
Hoofdstuk 9. Slotbeschouwing18H9pdfimage
Geraadpleegde literatuur18LITpdfimage


Last modified: unknown