To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1909

Show printer-friendly view Print View          

Nederland

WoningtellingTerug naar 1909
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad00TBimage
inhoudsopgave00Iimage
voorbericht00VBimage
errata00Eimage
Tabel I: aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde vertrekken met vermelding hoeveel daarvan met de buitenlucht in onmiddellijke gemeenschap staan, alsmede van het aantal daarin wonende personen00T1image
Tabel II: aantal bewoonde woningen, verdeeld naar het aantal bewoonde vertrekken in verband met het aantal personen per vertrek00T2excelimage
Tabel III: aantal woningen bewoond door meer dan twee personen per vertrek, verdeeld naar het aantal vertrekken in verband met het aantal daarin wonende personen ; deze laatsten onderscheiden naar leeftijd en met aanduiding of zij zijn van gelijk of ongel00T3excelimage
Tabel IV: aantal gezinshoofden wonende in woningen met meer dan twee personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep, uitgedrukt door de letters A, B, C en D, en met vermelding van het totaal aantal gezinshoofden in die beroepsklassen voorkomende: A. Nijverheids- en landbouwbedrijven, visscherij en jacht, handel, verkeers- en verzekeringswezen00T4Aimage
Tabel IV: aantal gezinshoofden wonende in woningen met meer dan twee personen per vertrek, gesplitst naar de beroepsklassen en de positie in het beroep, uitgedrukt door de letters A, B, C en D, en met vermelding van het totaal aantal gezinshoofden in die beroepsklassen voorkomende: B. Vrije beroepen, onderwijs, verpleging, huiselijke diensten, losse werklieden, ambtenaren (ook kerkelijke), gepensioneerden en beroepsloozen00T4Bimage


Last modified: unknown