To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1956

Show printer-friendly view Print View          
WoningtellingTerug naar 1956
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladB2TBimage
voorberichtB2VBimage
voorwerkB2VWimage
Inleiding I. algemene opmerkingenB2INLimage
Inleiding II. de totale beroepsbevolkingB2INLimage
Inleiding III. de mannelijke agrarische beroepsbevolking in 1956, 1947, 1930B2INLimage
Staat 1. mannelijke beroepsbevolking per provincieB2S1image
Staat 2. mannelijke agrarische beroepsbevolking in 1956, 1947 en 1930, per provincieB2S2image
Staat 3. verdeling van de gemeenten naar het percentage agrarische beroepsbevolking onder de totale mannelijke beroepsbevolking in 1956 en 1947, resp. In 1947 en 1930B2S3image
Staat 4. verdeling van de gemeenten naar het percentage agrarische beroepsbevolking onder de totale mannelijke beroepsbevolking in 1956, 1947 en 1930, per provincieB2S4image
Tabel 1. beroepsbevolking in agrarisch en in niet-agrarisch bedrijf, naar positie in het bedrijf en geslacht, per gemeenteB2T1excelimage
Tabel 2. mannelijke hoofden van huishoudens naar sociale groep en inkomensklasse, per gemeenteB2T2excelimage
Tabel 3. enkele verhoudingscijfers per gemeenteB2T3excelimage
Bijlage A. modellen 1-7 van de gelichtdrukte tabellen 29-33B2BAimage
Bijlage B. vergelijking van de beroepsgroepenindeling bij de Algemene woningtelling 1956 en die gebruikt bij de Algemene volks- en beroepstelling 1947B2BBimage
Cartogram 1: Daling (in %) resp. stijging van het percentage agrarische beroepsbevolking onder de totale mannelijke beroepsbevolking in de periode 1947-1956, per gemeente (los bijgevoegd)B2GC1image
Cartogram 2: Percentage agrarische beroepsbevolking onder de totale mannelijke beroepsbevolking, per gemeente (los bijgevoegd)B2GC2image


Last modified: unknown