To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Bladeren > Tabellen >  Powered by 

Tabellen in jaar 1889

Show printer-friendly view Print View          

Noord-Holland

VolkstellingTerug naar 1889
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
Titelbladen08Vpdfimage
NH - Eerste gedeelte: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen en getelde personen08H1excelimage
NH - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de huizing08H2excelimage
NH - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den geboorteplaats en de nationaliteit, oppervlakte in hectaren en aren, dichtheid der bevolking08H3excelimage
NH - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar08H4excelimage
NH - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkelijke gezindten08H5excelimage
NH - Zesde gedeelte: indeeling der blinden die onderwijs en geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd08H6excelimage
NH - Zevende gedeelte: indeeling der doofstommen die onderwijs of geen onderwijs genoten hebben, naar woonplaats en leeftijd08H7excelimage


Last modified: unknown